Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã.



segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Jaackeeliinee miinhaa pirralhaa ~~

     Agtt começoou a see falaar peloo msn ee maal see olhavaa na escoolaa (seei láa pooq),a nossaa amiizaadee fooi cresceendoo,cresceendoo tiinhaa tudoo praa uma amiizadee perfeiitaa,passaamoos poor mtaas criisees dee ciiumees ---' ,maiis superaamoos! 
Maiis agr seei láa oq estaa aconteceendoo,cadaa veez nóos diistanciiamoos maiis,nóos enteendeemoos cadaa veez meenoos, voocêe nãao acrediitaa maiiis em nadaa doo quee eu faloo,ee assiim siintoo quee a cadaa diia quee passaa,o fiim daa nossa amiizadee see aproxiimaa*4* 
Meesmoo quee vooc jáa nãao acrediitee em maiis nadaa do que eu falo,peensoo e siintoo,saiiibaa quee voocêe é extreemameentee importaantee praa miim,ee eu nãao queriia quee a nossa amiizadee cheegassee meiio quee ao "fiim" dessaa foormaa !! 
Voocêe nãao tee ideiia dee comoo eeu siintoo faalta daas nossaas conversaas normaaiis (seem cobrançaa e seem ressentimeentoo) 
Jaack eeu sóo teenho a lameentaar peelo oq estáa aconteceendoo com agtt,eeu queriia mtoo olhaar noos seeu olhoos e dizeer: Jaack vaii passaar ée sóo uma fasee ruiim,logoo loogo vai vooltaar tudoo ao normaal e agtt vai voltaar a see enteendeer como antees !" maiiis isso a cadaa diia see toorna maiis impossiveeel =/  

Meesmoo que isso jáa nãao teenhaa nenhumaa impoortaanciia praa vocêe,saiibaa quee eu aiindaa Tee Amooo sz' 



Nenhum comentário:

Postar um comentário