Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã.segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Thaynáa Soouza *o*Ellaa chegoou assiim doo nadaa,ee ocupoou um lugaar imeensoo noo meeu coraçãaaao,Caabeeliinhoo *-* vooc nãao faaz ideiia dee comoo vooc ée especiial praa miim,teer tee conheciidoo fooi um preseentee seem duviida nenhumaa amg,eeu queeroo teer suaa amiizaadee praa seempree sua Saafadoona !! 
Fiicaar falaandoo besteiiraa coom vooc noo msn,nãao teem preçoo (66'  
Nãao achaa quee eu esquecii dee pegaar aqueleee indiiviiduoo láa não viiu [ruun] hashauhsahhshashahs'  HAHA' sóo agtt meesmo pra marcaar essaas coiisaas \z 


Suaa dooiidaa eeu tee amoo mtooo sz'

Nenhum comentário:

Postar um comentário