Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã.segunda-feira, 11 de outubro de 2010

Neessaa Ribeeiroo *o*

[aaaa] Minii-miniii agtt see conhecee móo cotaa nhée ?! ~~ 
Meesmoo agoraa agt estaandoo um poucoo afaastada u_u vooc continuaa seendoo mtoo impoortaantee praa miim ~~
Vooc ée aqueela amg quee sempree estaa dispostaa a ajudaar,a dar conselhoos,brooncaas e etc... 
[aaaaa] mannoo eeu tee amooo ee queeroo vooc seempree doo meeu ladiinhooo,podee contaar cmg sempree xuxuzeenhoo *--*
Sóo queroo veer quandoo agtt vaai proo muroo dee novoo, jáa enjooei daa Jaaaw ushahshauhsuhahshsuhasuh' \z
Obs: Façoo um melhoor quandoo a senhoritaa resolveer tiraar uma fotoo comiigoo u_u
E eu queroo minhaa tapiiocaaaa *---------------------* 


Tee amooo sz' 


"Miini-minii Vaneessaa,mini-minii Vaneessaa...♫" hashuashuausuhauhsuhsuhs' (neem lembroo o finaaal \z )

Nenhum comentário:

Postar um comentário